Nieuws

-Van 25 - 28 oktober 2012 zal werk van Gert-Jan Veenstra gepresenteerd worden op de kunstbeurs AAF in London door ‘Kendalls fine art’.

Ouder:

- In de zomerexpositie van 2012 zijn voor het eerst een aantal schilderijen van zeilwedstrijden (Kielerwoche) bij de Noordduitse stad Kiel en de omgeving van de Oostzee te zien.

  1. -Vanaf juli 2012 zullen werken van Gert-Jan Veenstra te zien zijn bij de Engelse galerie ‘Kendalls fine art’ op het Isle of Wight.

De zeilwedstrijden rond de jaarlijkse “Cowes week” ,de schitterende omgeving van het eiland en de engelse zuidkust vormen een geweldige inspiratiebron voor de schilder.

(Website: www.kendallsfineart.co.uk)

- Naast het boek is ook een fraaie set van 6 kaarten verschenen.

- zomer 2011, De realisatie van een voetpad in Offingawier heeft letterlijk veel voeten in de aarde gehad. De verkeersveiligheid van de inwoners van Ofiingawier is er zeer bij gebaat.

Voor bezoekers van onze galerie is de parkeersituatie er echter enigszins onduidelijk op geworden. De groenstrook voor onze galerie, die als parkeervak is bedoeld, wordt door de aanleg van het trottoir door veel mensen niet meer als zodanig beschouwd. Reden om hier op onze website wat aandacht aan te besteden. Dit parkeervak is speciaal voor bezoekers van onze galerie gereserveerd. Parkeert u uw auto dus gerust voor ons pand.

- Ter gelegenheid van de 75e editie van de Sneekweek

is op 26 juni 2010 het boekje 'Het sneekermeer. Een reis'. verschenen  met reprodukties van Gert-Jan Veenstra's sneekermeer-schilderijen. Deze uitgave bevat tevens een aantal ansichtkaarten. 

- Op 16 mei 2009 is onze galerie officieel geopend.

De heer  Sikko Heldoorn, burgemeester van Assen, is bereid gevonden om de opening te verrichten.

- Op 16 mei 2009 is een boek gepresenteerd.

Dit boek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig kunstenaarschap

van Gert-Jan Veenstra, geeft een overzicht van het oeuvre van zijn werk tot nu toe.

De nieuwe expositie, die al op 11 april van start is gegaan sluit hier op aan.

- 11 mei 2009, Galerie krijgt De kleine bouwprijs van Sneek.

Onze uitbreiding van de galerie is ook door de Stichting Siebold Hartkamp niet

onopgemerkt gebleven. Deze stichting stelt zich ten doel de architectuur in Sneek te

stimuleren en heeft daarvoor de zgn. " kleine bouwprijs van Sneek" in het leven

geroepen. Dit jaar is de in het oog springende uitbreiding van onze galerie uitverkoren.

 

- In 2009 is Gert-Jan Veenstra 25 jaar werkzaam als zelfstandig beeldend kunstenaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt een boek over zijn werk.

- In juni 2008 zijn we begonnen met de verbouwing van ons pand aan de Fiifgeawei. De garage (voormalige bakkerij) heeft na sloop plaats gemaakt voor een  uitbreiding met opbouw. Het karakteristieke ontwerp van architekt Hilbrand Tichelaar is door aannemer Nico Ebbendorf gerealiseerd.

-In juni 2013 zal Gert-Jan Veenstra opnieuw met een aantal werken deelnemen aan de ‘Summerexhibition’ van de Engelse galerie “Kendalls fine Art” op het Isle of Wight.

-In de loop van 2013 zal een aantal schilderijen van Gert-Jan Veenstra gepresenteerd worden in de vermaarde Schotse ‘Billcliffe gallery’ in Glasgow.

-Om u op de hoogte te houden van nieuws omtrent onze galerie gaan we periodiek een nieuwsbrief verspreiden. Onder het kopje aanmelden nieuwsbrief kunt u uw wensen kenbaar maken en uw gegevens achterlaten. Voor wie liever traditioneel communiceert: een briefje of telefoontje is natuurlijk even welkom.

-In April 2013 is het boek “Wadden en de Ploeg” van publicist Eric Bos verschenen met werk van Ploegkunstenaars en van eigentijdse schilders van het Wad en de Waddeneilanden.

In deze uitgave zijn een drietal afbeeldingen van schilderijen van Gert-Jan Veenstra opgenomen.

  1. -De internationalisering zet zich voort!

Sinds oktober 2013 wordt het werk van Gert-Jan Veenstra  ook gepresenteerd bij de Duitse

“Galerie Deichstraße” in Hamburg.

- Op 23 november 2013 zal onze winterexpositie van start gaan.